Ο Χώρος μας - Το εργαστήριο

Οι νέες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από ένα χώρο 450 τ.μ. Τα 225 τ.μ. αποτελούν το εργαστήριο παρασκευής των προϊόντων μας, πληρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του HACCP και ISO. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και ψυγεία όπου φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες τα προϊόντα μας και οι πρώτες ύλες.

file:///C:/Users/%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7/Downloads/13-F-0411004-TIC%20(2).pdf